Integritetspolicy

Kontakt och persondataansvarig

TLS Group är dataansvariga för de personuppgifter som behandlas när du är kund hos oss eller använder dig av våra tjänster, inklusive hemsidan, nyhetsbrev, sociala medier etc. Du kan när som helst kontakta oss via något av nedanstående.
Om din förfrågan gäller insynraderingrättningbegränsninguppsägning eller dataportabilitet, så var vänlig och läs avsnittet om ”Dina rättigheter” först.

Firma:
TLS Group

TLS A/S
Sindalsvej 8
DK-8240 Risskov
CVR: 21635383

Persondataansvar:
Claus Morrild
Mail: cmo@tlsgroup.com

Vilka personuppgifter behandlar vi och med vilket syfte

Beroende på din relation till oss behandlar vi dina personuppgifter på olika sätt och med olika syften. Du kan här nedan klicka på rubrikerna för att läsa vad som gäller under just ditt specifika område.

När man använder vår hemsida

Syfte
När man besöker vår hemsida samlar vi in information om besökarens beteende i syfte att samla in statistik om användningen av hemsidan, samt i syfte att kunna skapa riktad marknadsföring.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker under legitimt intresse (intressebalansen reglerat i dataskyddsförordningen), så vi kan samla in och ge vidare beteendeuppgifter av den besökande på vår hemsida på ett sätt som inte bryter mot dennes grundläggande rättigheter.
Du kan när som helst välja bort att denna vidaresändning sker genom att ändra inställningar för tredjepartscookies under vår cookiepolicy.

Kategorier av personuppgifter och deras källa
Personlig information samlas endast in i form av IP-adress, samt beteende (klick på de olika undersidorna på hemsidan). Det samlas bara in personuppgifter som den besökande själv ger ut. 

Mottagare av personuppgifter
Vi sänder vidare indirekta och direkta personuppgifter till Google, LinkedIn och Facebook. Alla 3 verksamheterna befinner sig i USA. Det har ingåtts databehandlingsavtal med alla och det är verifierat att alla är en del av EU’s certifieringsavtal ”Privacy Shield”, som försäkrar att verksamheter i USA behandlar personuppgifter i förhållande till gällande EU-lagstiftning.

Lagring av personuppgifter
De data vi samlar in till statistik sparas i 26 månader hos Google Analytics, innan de automatiskt raderas. Övriga data som sänds vidare till tredjepart kontrolleras av dessa, varför vi inte har kontroll över när data raderas.

Automatiska beslut och profilering
De insamlade personuppgifterna används inte i förbindelse med automatiska beslut, men det kan förväntas att Google (+YouTube), LinkedIn och Facebook i väsentlig grad använder besökarens beteende till deras interna profilering.

Länkar till andra hemsidor
På hemsidan kan det finnas länkar till andra hemsidor eller samarbetspartners. Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet på dessa hemsidor eller deras insamling av personuppgifter.

När du använder vårat kontaktformulär på hemsidan

Syfte
När du använder ett kontaktformulär på vår hemsida behandlar vi de angivna personuppgifterna med syfte att kunna besvara förfrågan. De angivna personuppgifterna kommer inte tillknytas verksamhetens nyhetsbrev. E-postadressen kommer bara att användas efter marknadsföringslagen. TLS Group kan i några tillfällen använda data till marknadsföring på Google, LinkedIn eller Facebook.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker under legitimt intresse (intressebalansen reglerat i dataskyddsförordningen), då vi avväger om den besökande själv har angivit personuppgifterna i syfte att bli kontaktad.

Kategorier av personuppgifter och deras källa
Det samlas in generella kontaktupplysningar i form av namn, e-post, verksamhet och telefonnummer. Utöver det ber vi om ett besked som kan förtydliga vad förfrågan gäller. Det samlas endast in personuppgifter som den besökande själv lämnar.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som lämnas inte kommer ges vidare utanför verksamheten.

Lagring av personuppgifter
Om det på bakgrund av förfrågan har inletts ett samarbete, kundrelation eller på annat sätt skapas en tätare relation kommer personuppgifterna lagras med hänsyn till den relationen. Om inte kommer personuppgifterna automatiskt raderas inom 6 månader från sista korrespondens.

Automatiska beslut och profilering
De insamlade personuppgifterna används inte i förbindelse med varken automatiska beslut eller profilering.

När du anmäler sig till vårt nyhetsbrev på hemsidan

Syfte
När du anmäler sig till nyhetsbrevet på vår hemsida behandlar vi angivna personuppgifter i syfte att kunna skicka e-post med nyheter, erbjudanden, nya produkter och service, inbjudningar till evenemang samt övrig marknadsföring. TLS Group kan i några tillfällen använda data till marknadsföring på Google, LinkedIn eller Facebook.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker baserat på samtycke. Notera att du när som helst kan ta tillbaka ditt samtycke.

Kategorier av personuppgifter och deras källa
Det samlas in kontaktuppgifter i form av namn och e-post. Det samlas bara in personuppgifter som besökaren själv anger.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som anges kommer inte ges vidare utanför verksamheten.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras så länge du är aktiv prenumerant på nyhetsbrev eller tills du tar tillbaka ditt samtycke. Personuppgifterna raderas om teknisk mottagning av e-posten nekas (t.ex. om mailkonto läggs ned).

Automatiska beslut och profilering
De personuppgifterna som samlas in används inte för anslutning till vare sig automatiska beslut eller profilering.

När du är kund hos oss

Syfte
När du är kund i vår konsultfirma behandlar vi de angivna personuppgifterna i syfte att kunna fakturera eller enligt bokföringslagen kunna skicka fakturan via e-post.
De angivna personuppgifterna kommer inte kopplas till verksamhetens nyhetsbrev. E-postadressen kommer bara att användas efter marknadsföringslagen. TLS Group kan i några tillfällen använda data till marknadsföring på Google, LinkedIn eller Facebook.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker baserat på att kunna följa ett avtal om köp.

Kategorier av personuppgifter och deras källa
Det samlas in kontaktupplysningar i form av namn, adress och e-postadress. Det samlas bara in personuppgifter som besökaren själv anger.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som anges kommer inte ges vidare utanför verksamheten.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna används enligt bokföringslagen och lagras i upp till 5 år efter utlöpt räkenskapsår samt raderas därefter. Om du svarar på ett mail eller ställer en fråga via mail kommer upplysningarna i utgångspunkt lagras i 3 månader. Läs ev. ”När du använder vårt kontaktformulär på hemsidan”.

Automatiska beslut och profilering
De insamlade personuppgifterna används inte i förbindelse med vare sig automatiska beslut eller profilering.

När du besöker vår Facebook-sida

Syfte
Vi och Facebook samlar in samt behandlar personuppgifter när du besöker verksamhetens Facebook-sidor. Syftet med behandlingen är att kunna marknadsföra oss till potentiella kunder, upprätthålla förfrågningar och liknande, relaterade syften.
De konkreta Facebook-sidor som administreras av TLS Group är:
https://www.facebook.com/TLS Group/

Vi följer Datainspektionens gällande riktlinjer omkring delat dataansvar och strävas efter att försäkra besökare på våra Facebook-sidor får information om persondata. För närvarande innebär detta bl.a. att vi löpande försöker att ingå i dialog med Facebook omkring reguleringen av det gemensamma dataansvaret och ansvarsfördelningen. Som nämnt nedan i nuvarande politik har du som besökare på våra Facebook-sidor möjlighet att utöva dina rättigheter som exempelvis rätten till insyn, rätten till att göra opposition samt rätt att radera.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker baserat på legitimt intresse utifrån en intresseavvägning. Det behandlas inte uppgifter där samtycke krävs.

Kategorier av personuppgifter och deras källa
Det samlas typiskt in personuppgifter i form av namn. Tar vi emot känslig information/speciella kategorier av information blir dessa raderade så snart vi är medvetna om det. 

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som anges kommer inte ges vidare utanför verksamheten.

Lagring av personuppgifter
De personuppgifter som lämnas på vår offentligt, tillgängliga Facebook-sida av personen själv kommer finnas på sidan så länge denna existerar. Du som anger personuppgifterna kan alltid motsätta dig detta genom att radera eventuella meddelanden.

Automatiska beslut och profilering
Vi antar att Facebook företar automatiska beslut och profilering på den del av personuppgifterna som Facebook är dataansvarig för. Vi använder oss inte av automatiska beslut och profilering.

Notera! Om du inte önskar att dina uppgifter behandlas, ombeds du att inte besöka våra Facebook-sidor då det för närvarande inte är möjligt för oss att ändra på Facebooks inställningar för insamling av data.

När du besöker vår LinkedIn-sida

Syfte
Vi och LinkedIn samlar in och behandlar personuppgifter när du besöker verksamhetens LinkedIn Company Pages. Syftet med behandlingen är att kunna marknadsföra oss mot potentiella kunder, spara förfrågningar och liknande händelser.
De konkreta Linkedin-sidor administrerade av TLS Group är:
https://www.linkedin.com/company/2807617

Vi följer Datainspektionens gällande riktningslinjer omkring delat dataansvar och strävar efter att kunna försäkra oss om att besökare på vår LinkedIn-sida får information om persondata. För tillfället innebär detta bl.a. att vi löpande försöker att ingå i en dialog med LinkedIn omkring reguleringen av det gemensamma dataansvaret samt ansvarsfördelningen. Som nämnt nedanför i nuvarande politik har du som besökare på våra LinkedIn-sidor också möjlighet att utöva dina rättigheter vad gäller exempelvis insyn, rätt till att överklaga samt rätt till radering.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker baserat på legitimt intresse utifrån en intresseavvägning. Det behandlas inte uppgifter där samtycke krävs.

Kategorier av personuppgifter och deras källa
Det samlas typiskt in personuppgifter i form av namn. Tar vi emot känslig information/speciella kategorier av information blir dessa raderade så snart vi är medvetna om det. 

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som anges kommer inte ges vidare utanför verksamheten.

Lagring av personuppgifter
De personuppgifter som lämnas på vår offentligt, tillgängliga LinkedIn-sida av personen själv kommer finnas på sidan så länge denna existerar. Du som anger personuppgifterna kan alltid motsätta dig detta med hänsyn till att radera eventuella meddelanden.

Automatiska beslut och profilering
Vi antar att LinkedIn företar automatiska beslut och profilering på den del av personuppgifterna som LinkedIn är dataansvarig för. Vi använder oss inte av automatiska beslut och profilering.

Notera! Om du inte önskar att dina uppgifter behandlas, ombeds du att inte besöka våra LinkedIn-sidor, då det för närvarande inte är möjligt för oss att ändra på LinkedIns inställningar för insamling av data.

Vem överför vi och ger vidare personuppgifter till

Vi använder oss av en rad externa verksamheter och tjänster som behandlar personuppgifter på våra vägnar. Dessa är ”databehandlare” åt oss. För alla våra databehandlare gäller att vi har ingått databehandlingsavtal som säkrar att våra krav på skydd av personuppgifter följs. Gemensamt för dessa gäller att vi bara överför data, dvs. de data som vi överför tillhör oss och används inte till eget syfte för den externa verksamheten.

I så stor utsträckning som möjligt använder vi oss av databehandlare i EU/EES, så att personuppgifter inte överförs till osäkert tredje land. I vissa tillfällen använder vi dock oss av databehandlare i USA och Kanada, men bara om dessa lever upp till gällande krav i förhållande till GDPR.

I vissa tillfällen kan vi under legitimt intresse eller rättslig förpliktelse ge vidare personuppgifter till externa verksamheter. Det kan vara försäkringssällskap, Skatteverket eller liknande. Gemensamt för dessa är att de själva blir dataansvariga för de personuppgifter som de tar emot från oss, då de själva bestämmer syftet.

Den registrerades rättigheter

Om du vet att du har åsikter om att vi behandlar personuppgifter om dig, har du en rad rättigheter i förhållande till behandlingen. Dessa rättigheter hittar du här nedan.
Skulle du välja att göra en av dina rättigheter gällande, exempel genom att be om insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ska du skicka en förfrågan via e-post till cmo@tlsgroup.com.
När vi har mottagit e-posten och efterföljande verifierat identiteten (för att säkerställa att vi inte lämnar ut personuppgifter till ovidkommande) sätter vi igång processen.

Rätten till insyn
Du har rätt att be om insyn i de personuppgifter vi behandlar om dig. Behandlar vi personuppgifter om personen ifråga, levererar vi information om dessa samt syfte och lagstadgad myndighet.

Rätten att överklaga
Du har rätt att överklaga om du är oenig i vår behandling av personuppgifterna. Huruvida en överklagan får rätt värderas från gång till gång.

Rätten att be om begränsning
Du har rätt att be om att vi begränsar behandlingen. Om vi behandlar personuppgifter kan du i vissa tillfällen be om att få begränsad behandling, om du inte önskar att all registrerad data ska ingå i behandlingen.

Rätten att be om radering
Du har rätt att be om att bli raderad i systemet. Denna rättighet är inte slutlig, då viss data inte kan raderas p.g.a. annan lagstiftning eller om avtal och syfte ger verksamheten rätt till att lagra personuppgifterna.

Rätten att be om korrigering
Skulle de personuppgifter vi behandlar vara felaktiga har du rätt att få dessa uppdaterade till korrekt information.

Rätten till Dataportabilitet
Du har rätt till att få dina personuppgifter utskickade i ett maskinläsbart format. Var uppmärksam på att det endast är tal om de personuppgifter du själv har gett till oss.

Rätten att ta tillbaka samtycke
Om behandlingen av personuppgifter är baserat på ett samtycke så kan detta när som helst dras tillbaka och då upphör behandlingen.

Rätten att klaga
Du är alltid välkommen att vända dig till Persondatakonsultenterna om du har frågor eller önskar klaga över behandlingen av dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med våra svar har du möjlighet att klaga till Datainspektionen. Se mer på Datatilsynets hjemmeside