Jordnære processer giver højere kvalitet

De fleste virksomhedsejere ved, at alting går meget nemmere, når der er en proces for det. Ellers risikerer man, at forskellige medarbejdere laver opgaven på forskellige måder, og det kan give svingende kvalitet.

Det gør også, at man ikke får udnyttet og forankret viden og erfaring i hele virksomheden, og det giver et dårligt resultat.

Derfor har vi hos TLS Group stor fokus på at beskrive og gennemtestede vores interne processer. Det er både en fordel for vores medarbejdere og for vores kunder.

Besigtigelsesproceduren er blevet optimeret

Når vi skal vurdere, hvad en flytteopgave kræver af mandskab og redskaber, havde vi tidligere medarbejdere fra kontoret til at vurdere omfanget. Men vi fandt ud af, at det gav langt mere mening, at vores tekniske chauffører selv skulle lave besigtigelser på stedet, fordi det sikrer en mere korrekt vurdering, når det rent faktisk er dem, der skal udføre flytteopgaven, der udfører den.

Vores tekniske chauffører er derfor blevet trænet i at vurdere, om opgaven kræver en kran, en truck eller blot ren bærekraft fra nogle mænd, hvis opgaven skal udføres forsvarligt.

Vi har gjort processerne mere jordnære for dem, der skal bruge dem

Besigtigelsesproceduren, der er beskrevet ovenfor, er blot et eksempel på de mange procedurer, som vi har nytænkt og testet. Det giver langt mere mening, at vi laver jordnære procedurer, som er relevante for dem, der skal bruge dem. Så er de langt nemmere at følge. Vi har også haft fokus på, at der ikke er plads til fortolkning.

I praksis har vi testet de nyskrevne procedurer både på nye og gamle medarbejdere, så vi kunne se, om de fungerede for alle. Ikke kun for dem, der kender processen i forvejen. Og det har fungeret rigtig godt.

Høje standarder for vores tekniske chauffører

De nye procedurer er en vigtig del af vores arbejde med hele tiden at forbedre vores tekniske chauffører. Vi stiller høje krav til vores tekniske chauffører, fordi de er ansigtet udadtil til vores kunder.

Derfor er deres service og ekspertise i højsædet. De skal kunne meget mere end at fragte gods fra A til B. Arbejdet med hele tiden at forbedre vores processen er vigtig for os, så vi kan levere den allerbedste kvalitet til vores kunder.