TLS transporterer i hele Skandinavien

Men vi er meget mere end et transportfirma.

Hos TLS tager vi ansvar hele vejen. Vi lægger os hver dag i selen for at stille markedets bedste service og mest kvalificerede medarbejdere til rådighed for dig og din virksomhed.

Vi er meget mere end et transportfirma, fordi vi lægger lige så meget energi i opstarten og afslutningen af opgaven, som vi gør i selve transporten. Når du vælger TLS, behøver du ikke bekymre dig om eventuelle udfordringer ved installation eller nedtagning – vi transporterer intelligent og løser de forhindringer, der måtte dukke op undervejs.

Vi optimerer konstant vores forretning samt tilføjer og tilpasser services efter vores kunders behov. Vi har skabt vores services netop for at tilgodese den gennemskuelighed, der er så vigtig for at give dig og din virksomhed grund til at stole på os.

 

TLS står for:

T

Transport

L

Logistik

S

Service

Hvorfor skal du vælge TLS?

Fordi vi samler på tilfredse kunder!

 

For os handler det om at skabe den gode relation til vores kunder. Vi har fundet ud af, at det skaber loyale kunder, som har tillid til både vores medarbejdere og til vores virksomhed. Derfor har langt de fleste kunder været kunder hos os længe, og de køber igen og igen.

Hvis du vælger TLS, stiller vi mere end 20 års erfaring og kompetence til rådighed for at løse din opgave. Vi optimerer konstant vores processer, som i øvrigt er underlagt ISO 9001 krav.

Vi tænker grønt – både ved drift af vores bil-flåde – men også ved indkøb af f.eks. flyttekasser, hvor vi sikrer, at det træ, der bruges, er FSC-certificeret.

Med TLS som din transportleverandør får du altså både den mest kompetente partner inden for teknisk transport, og du kan samtidig have god samvittighed ved at vælge en ”grøn” leverandør.

Vores ambition er at være foregangsmænd i branchen

Derfor er vores vision og mission:

Vision:

Det er vores ambition at have en attraktiv og innovativ arbejdsplads, som skaber værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer ved at udføre den bedste service med de mest innovative logistikløsninger.

TLS skal være den foretrukne leverandør af service og logistikløsninger inden for vores segment.

Mission:

  • Lagerstyring, klargøring og opsætning af IT, multifunktionelle kopimaskiner og printere.
  • Flytning og opsætning af IT, multifunktionelle kopimaskiner og printere.
  • Flytning og opsætning af medicoudstyr.
  • Flytning og opsætning af kaffe- og sodavandsmaskiner.
  • Flytning og opsætning af industrimaskiner.
  • Flytning af dentalstole.
  • Flytning af mainframeudstyr.
  • Flytning af firmadomiciler.

Hos TLS lægger vi vægt på

Ansvar

Innovation

Kvalitet

Vi tager miljøet alvorligt

Det kommer til udtryk på følgende måder:

Vi kører efter nord/syd-konceptet

For at mindske vores CO2-udledning yderligere har vi skabt et nord/syd-koncept.

Kort sagt kører vi, såfremt der ikke er tale om hastesager, kun nord for Aarhus og København hver anden dag, og syd for de andre dage.

Vi kører dagligt ud i Storkøbenhavn og Aarhus-området.

På den måde begrænser vi kørsel af omveje, som ligger miljøet til last.

Vi køber miljøvenlige lastbiler

Når vi indkøber lastbiler, har vi et stærkt fokus på miljøvenligt materiel. Vi investerer kun i materiel, som:

– har EURO VI-motor, hvis teknologien er med fortrækkes hybrid eller ren el.
– har partikelfilter.
– kører på miljødiesel eller el.
– har asbestfri bremser.

Derudover laves der løbende dieselstatistik for at kende dieselforbrug pr. l/km pr. bil. Hvis en chauffører afviger fra normalen, bliver denne undervist i miljørigtig kørsel.

Vi mindsker indkøb og papirforbrug

For at mindske CO2-udledningen fra vores leverandører foretages alt indkøb maks. én gang pr. måned. Ligeledes bruger vi så få leverandører som muligt.

Vi optimerer og investerer meget i vores IT-systemer, og vi vil på alle tænkelige måder minimere papirforbruget. Derfor modtager vores chauffører også ordrer og anvisninger på de korteste ruter digitalt.

Vi slukker for strømmen og lyset

Vores kontor er indrettet således, at al strømmen slukkes automatisk, når arbejdet ophører, herunder også standbystrøm.

På vores lagre sikrer sensorer minimering af lysforbrug, og digitale temperaturmålere sikrer, at fyret kører optimalt.

Vores miljøansvarlige medarbejder udarbejder løbende statistikker over vores forbrug og kommer med forslag til forbedringer.

Vi genbruger affaldet

98 % af vores affald sendes til genindvinding. De sidste to procent er husholdningsaffald, der desværre ikke er fundet måder at genindvinde endnu.

100 % af vores plastik, jern, pap, EPS (flamingo), elektronik og brandbart bliver afleveret til genindvinding efter lovens forskrifter.

Vi er ISO-certificerede

Vi er blandt de få i branchen, der er ISO-certificerede,
hvilket sikrer dig den højeste kvalitet.

Referencer

Kommuner

Skoler

Erhverv

Med TLS kommer din transport altid sikkert i mål

Du kan følge med hjemmefra gennem vores track and trace-system