Vi tager vores ansvar alvorligt

Som virksomhed har vi et ansvar for den verden, vi agerer i. Det er et ansvar, vi tager alvorligt og det er et ansvar, vi tager på os. De udfordringer, som vi står overfor i verden i dag, er imidlertid ikke nogle, vi løser over natten og heller ikke nogle, vi løser alene.

I en travl hverdag risikerer de udfordringer hurtigt at blive meget overordnede og ukonkrete – og dermed virker de svære at påvirke. Derfor anser vi det for værdifuldt, at vi, på tværs af hele vores samfund og hele verden, har en fælles referenceramme for arbejdet med bæredygtig udvikling – udmøntet i FN’s 17 verdensmål.

 

Vores arbejde med bæredygtighed

Hos TLS Group stræber vi efter at arbejde med miljø og bæredygtighed som et gennemgående pejlemærke – både når vi træffer de store strategiske og forretningskritiske beslutninger, og i ligeså høj grad i hverdagen, når vi hele tiden træffer de små valg. Mange af de valg – hvad enten de er store eller små - drejer sig nemlig i virkeligheden om at ændre vaner.

For at kunne lykkes med at ændre vanetænkning og vanehandlinger i det daglige arbejde forsøger vi at tvinge os selv og hinanden til at:

  • stille spørgsmål ved, om den sædvanlige eller oplagte løsning også er den bedste løsning – og den mest bæredygtige
  • reflektere over, om vi kan gøre noget smartere, mere effektivt eller mere skånsomt
  • udvikle arbejdsprocesser, materialebrug og lignende, så de bliver mere bæredygtige

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi i TLS Group konkret arbejder med udvalgte verdensmål.

Chauffører hos TLS Group bliver uddannet tekniske chauffører. Dette sikrer chaufførerne kompetencer og færdigheder på et væsentligt højere niveau end den almene chauffør i Danmark.

Vi ønsker, at TLS Group skal være en arbejdsplads, hvor der er plads til alle – uanset uddannelsesniveau. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at implementere systemer og løsninger, der understøtter vores medarbejdere i dagligdagen. Det kan for eksempel være ordblinde medarbejdere eller medarbejdere der arbejder på at lære dansk.

Derudover arbejder vi løbende sammen med den enkelte medarbejder ift. at afsøge mulighederne for opkvalificering igennem relevante kurser og videreuddannelse.

80% af vores lagre er allerede overgået til LED-belysning, hvilket er en proces vi viderefører med en ambition om på sigt at nå 100%. Sensorer sikrer desuden minimering af lysforbrug, mens digitale temperaturmålere sikrer, at fyret kører optimalt.

Vores hovedkontor er ydermere indrettet, så al strøm automatisk slukkes ved arbejdsdagens afslutning – herunder også standby-strøm.

TLS Group har et omfattende system til affalds-sortering og bruger godkendte affaldstransportører til bortskaffelse af restaffald, plastik, elektronik, jern osv.

100% af vores plastik, jern, pap, EPS (flamingo), elektronik og brandbart affald bliver afleveret til genindvinding.

For at mindske CO2-udledningen fra vores leverandører foretager vi maksimalt indkøb én gang pr. måned og bruger derudover så få leverandører som muligt.

I TLS Group planlægger vi vores daglige ture efter et NORD- og SYD-koncept for at mindske vores CO2-udledning mest muligt og spare mest muligt brændstof pr. tur. Det betyder, at vi kører 130.000 færre kilometer pr. år.

Derudover udarbejder vi løbende dieselstatistik for at kende dieselforbrug pr. l/km pr. lastbil. Hvis chauffører afviger fra normalen, bliver de undervist yderlige i miljørigtig kørsel.

Når vi indkøber lastbiler, har vi et stærkt fokus på miljøvenligt materiel. Vi investerer kun i materiel, som:

  • har EURO VI-motor eller højere
  • har partikelfilter
  • kører på miljødiesel eller el
  • har asbestfri bremser

Klik her og læs mere om, hvad vi gør for at skåne miljøet mest muligt