Udbud vundet for moderniseringsstyrelsen

”Det er et kvalitetsstempel fra allerøverste hylde, når Moderniseringsstyrelsen peger på os i sådan et udbud – og det er vi naturligvis både enormt stolte over og glade for.”

Sådan var ordene fra administrerende direktør, Lars Elfrom, da det for nyligt blev offentliggjort, at TLS har vundet et million-udbud for Moderniseringsstyrelsen vedrørende indkøb af flytteydelser.

Blandt dem, der er forpligtet til at anvende rammeaftalen er bl.a.:

– Statslige institutioner
– Institutionerne for forberedende grunduddannelse (FGU)
Derudover er der en række parter, der kan gøre brug af rammeaftalen – bl.a.:
– Danmarks Nationalbank
– Folketinget
– Forsvaret
– Dansk Institut for Internationale studier
– Institut for Menneskerettigheder
– Samt en række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven

Stiller store krav

Når der skal flyttes for bl.a. kommuner, regioner og staten – men også private virksomheder – er der ofte en eller anden form for sensitivt materiale, der skal håndteres. Det kan være alt fra fortroligt materiale i virksomheder til tophemmeligt arkivmateriale hos Staten eller Forsvaret. Det stiller krav til medarbejderne ift., at det skal være sikkerhedsgodkendt personale på opgaverne.
”Sådan et udbud er bestemt ikke noget, man kommer sovende til og det stiller stadigt højere krav til vores allerede dygtige medarbejdere, når vi skal konkurrere i denne type udbud. Derfor må jeg også dele roser ud til vores medarbejdere, som konstant dygtiggør sig på mange forskellige områder, så vores kunder altid får den bedst mulige service” fortæller Lars Elfrom, adm. Direktør.

Blod på tanden

Lars Elfrom fortæller videre ift. virksomhedens ambitioner fremadrettet: ”Det er klart, at endnu et kvalitetsstempel fra øverste hylde giver yderligere blod på tanden og lidt ekstra benzin på bålet ift. vores ambitioner om fortsat at videreudvikle flyttedivisionen. Vi er allerede blandt de bedste i landet til det, vi laver, og derfra skal vi bare blive ved med at lægge flere lag på.”

Rammeaftalen omfatter følgende flytteydelser inden for følgende områder:

Flytteservice bestående af:
— Kontorflytning fra én lokation til en anden lokation, internt såvel som eksternt. Dette indebærer flytning af forud definerede standard- og nettoarbejdspladser og forud defineret supplerende kontorinventar og -udstyr, derunder nødvendig adskillelse og samling af skriveborde og inventar, ned- og udpakning, samt mere kompleks kontorflytning,
— Flytning af arkiv, bl.a. i relation til en kontorflytning fra én lokation til en anden lokation, internt såvel som eksternt,
— Flyttestyring herunder planlægning og udformning af flyttelogistik og mærkningsmateriale.
Flytterelaterede ydelser bestående af:
— Fra- og tilkobling af it- og teleudstyr vedrørende PC, skærme, tastatur, bordlampe, telefon,
— Rømning og oprydning af fraflyttede lokaler,
— Flytning af tunge effekter, eksempelvis brand- og pengeskabe,
— Færdigjustering efter endt flytteopgave,
— Midlertidig bufferopmagasinering af flyttegods i direkte relation til den enkelte flytteopgave,
— Leje/køb af flyttekasser, hvor disse ikke allerede indgår i flytteopgaven og leje af flyttebure,
— Leje af containere til brug ved rømning/oprydning,
— Ekstra forsikringsdækning.
Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen.