Stor flytning for Administrations- og Servicestyrelsen

220 medarbejdere i Administrations- og Servicestyrelsen hos Skatteforvaltningen flyttede i september 2021 til nye lokaler. Det var TLS, der stod for flytningen og sørgede for, at medarbejderne den efterfølgende mandag kunne møde ind til deres nye arbejdsplads.

En struktureret flytning med kunden i fokus
For at kunne lykkes med at flytte en hel arbejdsplads på denne størrelse hen over kort tid kræver det en god portion erfaring fra lignende opgaver. Derudover kræver det også en rigtig god struktur, hvor der er gjort noget ud af forarbejdet i form af en udførlig plan og procedure, der er aftalt med kunden.

Den rette procedure kommer blandt andet til udtryk i nedpakningen, hvor omhyggelig og korrekt opmærkning er afgørende for, at alt kommer på rette plads under udpakningen og opsætningen.

Flytningen for Administrations- og Servicestyrelsen bestod af:

  • Skriveborde, reoler
  • Hele Motorekspeditionen
  • Mødemøbler og interiør i mødelokaler
  • 213 medarbejders flyttekasser, kontorstole og IT-udstyr til ny bygning
  • Syv medarbejders flyttekasser, kontorstole og IT-udstyr til ny adresse


Vante rammer på trods af nye lokaler
Det var vigtigt, at flytningen både var hurtig og effektiv, så de 220 medarbejdere i Administrations- og Servicestyrelsen mandag morgen ville møde op til vante rammer – på trods af at 213 medarbejders arbejdsplads var flyttet fra en bygning til en anden og syv medarbejders arbejdsplads var flyttet til en helt ny adresse.

”Det er netop i en flyttesituation som denne, at jeg er stolt af, at vi hos TLS ikke bare er et flyttefirma, der flytter fra A til B. Vi er meget mere end det, for i rigtig mange tilfælde har vi med andre mennesker at gøre, og for os er det vigtigt, at disse mennesker kan bibeholde deres faste rammer, på trods af at deres arbejdsplads er flyttet til nye lokaler,” udtaler TLS’ direktør, Lars Elfrom Hansen, om flytningen.

En sikker flytning
Når TLS flytter for kunder, som bl.a. kommuner, regioner og staten bliver der ofte håndteret forskellige former for sensitivt materiale. Håndteringen af den type materiale stiller krav til medarbejderne hos TLS, og den slags materiale skal behandles med stor sikkerhed og omhu.

Administrations- og Servicestyrelsens personfølsomme og fortrolige materiale blev derfor flyttet i lukkede biler med aflåste lastrum, hvor det var de erfarne og rutinerede TLS chauffører, der kørte opgaven i mål og fik flyttet arbejdspladsen på en sikker og effektiv måde. Hele processen gik som planlagt torsdag d.16. og fredag d.17. september og medarbejderne i Administrations- og Servicestyrelsen kunne møde ind til en ny arbejdsplads mandag morgen.