Rigsarkiv Viborg: TLS Group flyttar 24 806 hyllmeter arkivalier – tillfredsställande, friktionsfritt och färdigt före utsatt tid

Inget flyttuppdrag är för stort och inget gods är för känsligt för TLS Group. Vi har flyttat arkivalier från Rigsarkiv Viborgs gamla magasin till nya utan problem – och dessutom snabbare än förväntat. En process som avlöpte tillfredsställande sammanfattar Rigsarkivets flyttrapport.

Hos TLS Group ser vi oss själva som mycket mer än en flyttfirma.

Varför? Eftersom vi kan – och gör – mycket mer än att bara flytta från A till B. Det visar vårt flyttuppdrag för Rigsarkiv Viborg tydligt.

Här har vi inte bara flyttat iväg 24 806 hyllmeter arkivalier från två olika platser. Vi har även ansvarat för inflyttning, uppställning och streckkodsscanning av alla arkivalier.

Vi har varit med hela vägen – och våra medarbetare har tagit ansvar hela vägen:
”TLS Group har under hela projektförloppet satt in den nödvändiga personalen för att lösa uppgifterna”, sammanfattar Rigsarkiv Viborg i processrapporten – en process du kan läsa mer om här.

En unik flyttuppgift: belastningsregister och sekretessavtal

Rigsarkivets arkivalier har mycket stort historiskt och nationellt värde. Det ställer stora krav på vår säkerhetsnivå och professionalitet.

Före vi kunde påbörja flyttuppgiften skulle all vår personal säkerhetsgodkännas av Rigsarkivet. Det innebar bl.a. att vi med utdrag ur belastningsregistret skulle visa att vi var ostraffade, skriva under sekretessavtal samt bära legitimeringskort med namn och ID-bild.

Vi hos TLS Group är specialister på att hantera känsligt gods – hos oss är försiktighet och omsorg lika viktiga för väl genomförda flyttar som ”stora flyttmuskler”.

450 hyllmeter per dag

Flyttuppdraget hos Rigsarkiv Viborgs innebar att flytta arkivalier från två platser: Rigsarkiv Viborgs fjärrlager och förstörda hyllsektioner i arkivets nya magasin. Från fjärrlagret flyttade vi i tre flyttomgångar och med en total volym på 450 hyllmeter per dag.

Känsligt gods med känsligt innehåll kräver noggrann hantering

Vi tillhandahöll naturligtvis den nödvändiga utrustningen, t.ex. stegar, burvagnar o.s.v., och för att garantera att arkivalierna skyddades på bästa sätt tillämpade vi särskilda förhållningsregler. Oavsett väder packade vi exempelvis alltid in burvagnarna med arkivalier i tättsittande plastfilm när vi skulle transportera dem till och från flyttbilarna. Vi litar nämligen inte på det danska vädret.

Det enorma flyttarbetet förlöpte friktionsfritt och utan allvarliga skador. Under flytten av 24 806 hyllmeter arkivalier inträffade endast fem incidenter med minimala skador på arkivlådor. I alla fem fallen informerade vi omgående Rigsarkivets personal som kom och bytte ut arkivlådorna.

TLS Group har personalen

Hos TLS Group har vi vad som krävs. Rigsarkiv Viborgs rapport sammanfattar:
”På det stora hela har projektet avlöpt tillfredsställande och samarbetet med flyttpersonalen från TLS Group har varit friktionsfritt, vilket bl.a. visas av att ut- och inflyttningen samt streckkodsscanningen har avslutats långt före tidsplanen.”

Vi tackar för gott samarbete och ser fram emot att ta på oss arbetskläderna och kavla upp ärmarna inför nästa flyttutmaning.