Rigsarkiv Viborg: TLS flytter 24.806 hyldemeter arkivalier – tilfredsstillende, gnidningsfrit og færdig før tid

Ingen flytteopgave er for stor, og intet gods er for følsomt for TLS. Vi har flyttet arkivalier fra Rigsarkiv Viborgs gamle magasiner til nye uden problemer – og så endda på kortere tid end forventet. Et tilfredsstillende forløb, konkluderer Rigsarkivets flytterapport.

Hos TLS ser vi os selv som meget mere end et flyttefirma.

Hvorfor? Fordi vi kan – og gør – så meget mere end at flytte fra A til B. Dét viser vores flytteopgave for Rigsarkiv Viborg med al tydelighed.

Her har vi ikke kun sørget for fraflytning af 24.806 hyldemeter arkivalier fra to forskellige lokationer. Vi har også haft ansvar for indflytning, opsætning og stregkodescanning af alle arkivalier.

Vi har været med hele vejen – og vores mandskab har taget ansvar hele vejen:
”TLS har gennem hele projektforløbet indsat det nødvendige mandskab til at løse opgaverne”, konkluderer Rigsarkiv Viborg i rapporten over forløbet – et forløb, du kan læse mere om her.

En unik flytteopgave: straffeattester og tavshedserklæringer

Rigsarkivets arkivalier er af særlig historisk og national værdi. Det stiller store krav til vores sikkerhedsniveau og professionalisme.

Før vi kunne starte flytteopgaven, skulle hele vores mandskab sikkerhedsgodkendes af Rigsarkivet. Det betød bl.a., at vi skulle dokumentere rene straffeattester, underskrive tavshedserklæringer og bære legitimationskort med navn og ID-billede.

Hos TLS er vi specialister i at håndtere følsomt gods – hos os er forsigtighed og omhu lige så vigtigt for succesfuld flytning som ”store flyttemuskler”.

450 hyldemeter pr. dag

Rigsarkiv Viborgs flytteopgave bestod i at flytte arkivalier fra to lokationer, henholdsvis fra Rigsarkiv Viborgs fjernmagasin og fra ødelagte reolsektioner i arkivets Ny Magasin. Fra fjernmagasinet flyttede vi ad tre flyttestrømme med en samlet flyttemængde på 450 hyldemeter pr. dag.

Følsomt gods med følsomt indhold kræver nænsom håndtering

Vi sørgede naturligvis for det nødvendige materiel, såsom stiger, burvogne osv., og for at sikre optimal beskyttelse af arkivalierne tog vi særlige forholdsregler. Uanset vejret pakkede vi for eksempel altid burvognene med arkivalier i tætsiddende plastfilm, når vi skulle transportere dem til og fra flyttebilerne. Vi stoler nemlig ikke på det danske vejr.

Det enorme flyttearbejde forløb gnidningsfrit og uden alvorlige skader. Under flytningen af 24.806 hyldemeter arkivalier er der kun sket fem tilfælde af minimale skader på arkivæsker. I alle fem tilfælde underrettede vi straks Rigsarkivets personale, som tilså og udskiftede arkivæskerne.

TLS har mandskabet

Hos TLS har vi, hvad der skal til. Rigsarkiv Viborgs rapport konkluderer:
”I det store og hele er projektet forløbet tilfredsstillende og samarbejdet med flyttefolkene fra TLS er forløbet gnidningsfrit, hvilket bl.a. kan ses ved at fra- og tilflytningen samt stregkodeskanningen er afsluttet langt før tidsplanen.”

Vi takker for godt samarbejde og glæder os til at hoppe i arbejdstøjet og smøge ærmerne op til næste flytteudfordring.