GDPR: Var på den säkra sidan – och radera data säkert

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar snart gälla och kräver säker hantering samt radering av persondata. Hur du procedurer för att radera persondata på ett säkert sätt? Läs mer om säker dataradering här.

GDPR – eller den nya dataskyddsförordningen – ligger precis runt hörnet. Den börjar gälla den 25 maj 2018. Har du satt dig in i reglerna och vet du hur du uppfyller de nya kraven från EU och Datainspektionen?

Har du funderat på vad du ska göra om en medarbetare slutar och datorn ska lämnas vidare till en annan medarbetare? Datorn innehåller troligen personlig information om medarbetaren. Det kanske också går att komma åt konfidentiella filer och information som den nya medarbetaren inte ska ha tillgång till.

Och vad gör du om du ska byta ut eller sälja din skrivare eller kopiator? Många vet inte att skrivare och kopiatorer också innehåller data som bara kan raderas professionellt.

Därför rekommenderar vi säker dataradering å det starkaste. En vanlig formatering av datorn tar inte bort alla filer helt.

Vad är GDPR?
GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, även känt som EU-dataskyddsförordningen.

Den kommer att ersätta den nuvarande personuppgiftslagen och ställer ännu strängare krav på hur man hanterar – och därigenom även raderar – personuppgifter i företag, föreningar och offentliga institutioner.

Visste du att det är skillnad på vanliga och känsliga personuppgifter?
Personuppgifter är all data som ger information om personer, t.ex. dina kunder eller medarbetare. Enligt förordningen finns det två olika sorters personuppgifter – vanliga och känsliga.

Vanliga personuppgifter:

• Namn
• Kön
• Personnummer
• Mejladress
• IP-adress
• Kreditkortsinformation
• Bilder på personen

Känsliga personuppgifter

• Ras
• Etnicitet
• Politisk eller religiös övertygelse
• Hälsodata
• Sexuell orientering samt genetiska och biometriska data

Vanlig formatering – som att riva ut innehållsförteckningen ur en bok
När du formaterar filer med hårddiskens eget formateringsprogram motsvarar det att riva bort innehållsförteckningen ur en bok. Alla andra sidor finns fortfarande kvar.

Det är enkelt att återskapa filerna och därför räcker det inte – eller är i bäst fall osäkert – att bara klicka på ”Radera”.

GDPR kräver tekniska säkerhetsåtgärder
GDPR – och i dess förlängning, Datainspektionen – kräver att man vidtar en rad säkerhetstekniska åtgärder, t.ex.

• Brandväggar
• Antivirusprogram
• Kryptering av data i mejl m.m.

Det innebär att säker dataradering är ett praktexempel på en teknisk säkerhetsåtgärd.

Och har du hört talas om personers ”rätt att glömmas bort”?
GDPR lägger vikt vid att de personer du registrerar data om alltid har rätt att få sin data raderad. Det kallas också ”rätten att glömmas bort”.

Har du procedurer för att radera gammal data som inte är nödvändig, t.ex. om en medarbetare slutar?

För att vara på den säkra sidan är det bra att använda säker dataradering. På det sättet kan du vara säker på att personuppgifter på datorer, skrivare och kopiatorer har raderats säkert.

Vi hjälper dig med säker och professionell dataradering
Våra specialiserade medarbetare är certifierade inom säker dataradering – och vi hjälper dig gärna hos dig eller hos oss. Vi har professionella verktyg för att ta bort all data på hårddisken på ett säkert sätt.

Säker dataradering kan göras på olika sätt. Vi kan hämta exempelvis skrivaren, ta den med oss, genomföra raderingen hos oss och sedan returnera den till dig.

Vi kan annars även bara ta med hårddisken och sedan väljer du om du vill ha den i retur eller sätta in en ny.

Slutligen kan vi också ta ur hårddisken och ta skrivaren till vårt lager i syfte att sälja den vidare. I det fallet är du själv ansvarig för att radera hårddisken. Beroende på vilken lösning du väljer får du ett certifikat från oss på att din hårddisk har raderats säkert.

Hos TLS Group kan du dessutom välja mellan tre olika typer av säker dataradering:

• Mjukvarubaserad radering
• Fysisk förstörelse av hårddisken
• Enkel formatering

Läs mer om säker dataradering här eller kontakta oss på (+46) 040-607 20 00 eller tls@tlstransport.se.