TLS Group tänker kreativt när vi står inför utmanande åtkomstförutsättningar och föremål som ska flyttas

Specialtransporter är vår specialitet. Det senaste året har TLS Group löst flera större uppgifter. Senast flyttade vi tunga skåp till nya serverrum åt Dansk Computer Center. Läs mer om flyttuppdraget – och vår uppfinningsrikedom – här.

Där det finns en vilja finns en väg. Även om åtkomstförutsättningarna är knepiga. Det bevisade TLS Groups tekniska chaufförer igen i början av maj 2018 när vi flyttade åt Dansk Computer Center.

Ett flyttuppdrag som det för Dansk Computer Center kräver mycket mer än bara vilja. Det kräver professionalitet, gott hantverk, omtanke och kreativa lösningar. Och våra medarbetare löste naturligtvis flyttuppdraget till UG på bästa möjliga sätt.

Så här flyttade vi tunga skåp till nya serverrum åt Dansk Computer Center

TLS Group fick uppdraget att måndagen den 14 maj 2018 leverera sex rackskåp och ett UPS-skåp till Dansk Computer Centers nya serverrum. Av erfarenhet vet vi att åtkomsten till serverrum kan vara besvärlig och det här var inget undantag.

Skåpen är mycket stora och tunga, och ingången till serverrummet är liten, men passar perfekt till skåpen. Och dessutom ligger ingången över marken. Skåpens vikt och storlek och ingångens utformning utgjorde rejäla utmaningar när skåpen skulle flyttas – utmaningar som också framgår av bilderna.

Men uppdraget utfördes säkert och effektivt och våra tekniska chaufförer visade än en gång varför TLS Group är det självklara valet när kvalitet, säkerhet och effektivitet är viktigast under ditt flyttuppdrag.

Ingen uppgift är för stor – eller liten

Hos TLS Group är din specialtransport alltid i goda händer. Hela vägen. Våra medarbetare är kompetenta eftersom de har utbildat sig i och specialiserat sig på att utföra specialtransport säkert och effektivt.

När det kommer till specialtransporter, transport av känsligt gods och komplicerade tekniska flyttuppdrag är vi några av marknadens ledande specialister.

Läs mer om specialtransport här – kan vi hjälpa dig med nästa flyttuppdrag?