Så flyttade vi en 1200 kg tung kopieringsmaskin från fyra meters höjd

Inget flyttuppdrag är det andra likt. Särskilt inte när en kopieringsmaskin på cirka 1200 kg ska flyttas ned från en vindsvåning på fyra meters höjd. Det kräver kreativa lösningar, som det bara tog våra två flyttkillar ett par minuter att tänka ut. Läs mer här om hur vi gjorde.

Det var ett annorlunda flyttuppdrag våra flyttkillar möttes av den 26 november 2018, då de skulle flytta en 1 200 kg tung kopieringsmaskin åt ett tryckeri. Uppdraget var utmanande av två anledningar.

För det första var kopiatorn i åtta delar, där var och en vägde mellan 70 och upp till 400 kg per styck. För det andra – och detta hör till det ovanliga – skulle den flyttas från fyra meters höjd. Och det fanns inga stegar som kunde hjälpa till.

Snabb strategi med fokus på säkerhet

Flyttkillarna tänkte snabbt ut en plan. Inom några minuter hade de uppfunnit och specialtillverkat en ny typ av ramp med hjälp av en stapeltruck, en industripall och en förstärkt bakplåt med sidoläkt.

Som visas på bilden spändes kopiatorn fast till den bakre plåten så att den inte kunde komma i rörelse. På så sätt kunde kopiatorn säkert flyttas ned del för del från vindsvåningen på fyra meters höjd och köras till det nya kontoret. Vi sätter alltid säkerheten i första rummet, även vid mer komplicerade flyttuppdrag.

Speciella flyttuppdrag ger nya idéer

Hos TLS Group älskar vi specialtransporter och vi ser till att ditt flyttgods kommer fram säkert. Specialuppdrag som detta ger oss möjlighet att förbättra vår flyttrepertoir, så att vi i framtiden kan erbjuda ett ännu bredare utbud av flyttuppdrag.

Vi överväger till och med att göra uppfinningen av flyttningen av kopieringsmaskinen till en permanent lösning. Kanske borde den uppkallas efter våra skickliga och kreativa flyttkillar som uppfann den.