Globala mål blir konkreta handlingar i en hektisk vardag

Som företag har vi ett ansvar för den värld vi agerar i. Det är ett ansvar vi tar på allvar och ett ansvar vi tar på oss. Men de utmaningar världen står inför idag löser vi inte över en natt eller på egen hand.

I en hektisk vardag riskerar utmaningarna snabbt att bli mycket övergripande och abstrakta – och därmed framstå som svåra att möta. Därför anser vi att det är värdefullt att vi i såväl hela vårt samhälle som globalt har utvecklat gemensamma referensramar för arbetet med hållbar utveckling – konkretiserade i FN:s 17 globala mål.

Många bäckar små…

Klimat och miljö är en av de stora globala utmaningarna och står idag högt på agendan i stora delar av världen. Men hur begränsar man som vanlig medarbetare den negativa effekt man har på miljön under den hektiska vardagen? Det blir snabbt en oöverskådlig och abstrakt uppgift.

Därför arbetar vi på TLS med de många små val alla våra medarbetare dagligen gör, och syftet är att förändra olämpliga vanor – både i tanke och handling. Om vi lyckas förändra dessa små ovanor i hela företaget har vi möjlighet att göra stor skillnad.

Receptet på förändring av ovanor

För att lyckas med förändringen av vanor och agerande i det dagliga arbetet försöker vi tvinga oss själva och varandra att

  • fråga oss själva om huruvida den slentrianmässiga eller mest omedelbara lösningen också verkligen är den bästa – och den mest hållbara
  • reflektera över om vi kan göra något smartare, mer effektivt eller mer skonsamt
  • utveckla arbetsprocesser, materialanvändning och liknande mot bättre hållbarhet.

Genom att bli mer uppmärksamma på ovanstående och utmana både oss själva och varandra tar vi kontinuerligt små steg mot en mer hållbar vardag.

Läs mer om de globala världsmål vi arbetar med på TLS