Verdensmål bliver til konkrete handlinger i en travl hverdag

Som virksomhed har vi et ansvar for den verden, vi er en del af. Det er et ansvar, vi tager alvorligt og det er et ansvar, vi tager på os. De udfordringer, som vi står overfor i verden i dag, er imidlertid ikke nogen, vi løser over natten og heller ikke nogen, vi løser alene.

I en travl hverdag risikerer de udfordringer hurtigt at blive meget overordnede og ukonkrete – og dermed virker de svære at påvirke. Derfor anser vi det for værdifuldt, at der, på tværs af hele vores samfund og hele verden, er udviklet en fælles reference for arbejdet med bæredygtig udvikling – udmøntet i FN’s 17 verdensmål.

En elefant skal spises i små bidder

Klima og miljø er én af de store globale udfordringer, som samtidig er højt på dagsordenen i store dele af verden i disse år. Men hvordan begrænser man som menig medarbejder sin negative påvirkning af miljøet i en travl hverdag? Det bliver hurtigt en uoverskuelig og ukonkret opgave.

Derfor arbejder vi i TLS med de mange små valg, alle vores medarbejdere hele tiden træffer i hverdagen, hvor hensigten er at ændre uhensigtsmæssige vaner – i både tanke og handling. Lykkes vi med at ændre mange små uhensigtsmæssige vaner på tværs af hele vores virksomhed, har vi mulighed for at gøre en stor forskel.

Opskriften på at ændre uhensigtsmæssige vaner

For at kunne lykkes med at ændre vanetænkning og vanehandlinger i det daglige arbejde forsøger vi at tvinge os selv og hinanden til at:

  • stille spørgsmål ved, om den sædvanlige eller oplagte løsning også er den bedste løsning – og den mest bæredygtige
  • reflektere over, om vi kan gøre noget smartere, mere effektivt eller mere skånsomt
  • udvikle arbejdsprocesser, materialebrug og lignende, så de bliver mere bæredygtige

Ved at blive mere opmærksom på ovenstående og udfordre både os selv og hinanden, tager vi hele tiden små skridt mod en mere bæredygtig hverdag.

Se mere om de udvalgte verdensmål, som vi arbejder med hos TLS.