Det är guld värt att göra skillnad för andra

Ja, det är faktiskt en av de sakerna som dagligen motiverar medarbetarna hos TLS. Det vi bidrar med genom att flytta gör stor skillnad för både människor och verksamheter. Det kan exempelvis vara att förbättra existerande arbetsplatser eller vara en del i att verksamheter skapar ett helt nytt hem som kan bli medarbetarnas trygga bas.

Ett annat område där vi på TLS är med och gör skillnad är till exempel när vi som verksamhet står bakom och bidrar till det hårda arbetet mot cancer. VD hos TLS, Lars Elfrom Hansen, uttalar sig så här om årets bidrag till cancerforskningen:

”Det kan vara så att arbetet mot den fruktansvärda sjukdomen cancer har fått minskat fokus och uppmärksamhet i media det senaste året, då den världsomspännande pandemin tagit över. Men just därför menar vi att det är extra viktigt att bibehålla fokus på exempelvis bekämpning av cancer. Sjukdomen drabbar tyvärr väldigt många och påverkar livskvalitén hos betydligt fler än vad Corona-pandemin gör. Därför har det varit viktigt för oss att stå bakom och bidra till det föredömliga arbetet mot cancern som genomförs varje dag.”